Hypnos/Hypnoterapi

Vi kan se vårt medvetna sinne som toppen av ett isberg. Som vi vet så finns det otroligt mycket mer under havsytan. Att vi inte kan se det innebär ju inte, att det inte finns. Det som ligger under ytan är vårt undermedvetna sinne och under det vårt omedvetna sinne.

 

Vårt medvetna sinne
Vi tar 5 % av våra beslut från vårt medvetna sinne.
Det är vårt svagaste sinne och kan bara hantera några få saker samtidigt. Precis som ramminnet på en dator är det ett korttidsminne.

 

Vårt undermedvetna sinne
Vi tar 95 % av våra beslut från vårt undermedvetna sinne. Det är 1 miljon gånger snabbare än vårt medvetna sinne.Här finns allt som lagrats sedan födseln, alla känslor, beteenden, reaktioner samt all kunskap som du har lärt dig under din livstid och kanske redan innan du föddes. Det kan inte skilja på rätt eller fel, verklighet eller fantasi, det kan inte utvärdera.
Det utövar endast inlärda beteende, tankar och känslomönster samt följer arbetsorder.vi

 

Vårt omedvetna sinne
Detta sinne ligger djupast och härifrån fungerar vår kropp och våra organ helt automatiskt utan att vi behöver tänka på det t.ex. instinkter, reflexer m.m. Där finns också möjlig kommunikation på en högre existensiell nivå.

 

Hypnos är verktyget in i ditt undermedvetna…din inre källa…
förbi det medvetna, rationella och analytiska tänkandet.

Ett fullständigt naturligt sinnestillstånd, samma tillstånd som vi befinner oss i mellan vakenhet och sömn. I hypnos fördjupar vi och förlänger det tillståndet.
Att gå in i hypnos kan liknas vid en meditation där du guidas in ett djupt avslappnat tillstånd. Denna mentala avslappning är väldigt djup och i detta sköna avslappnade tillstånd öppnas vägen in i ditt undermedvetna och där alla bortträngda livsminnen och känslor finns lagrade. I detta avslappnade och mycket sköna tillstånd jobbar vi direkt med ditt undermedvetna utan blockeringar från ditt medvetna sinne.

Eftersom det är det undermedvetna sinnet som styr hur du känner dig från dag till dag, hur du reagerar, tänker och förhåller dig till allt som sker i ditt liv, så är det i ditt undermedvetna som förändringen måste ske….om det ska ge en bestående effekt.

Att uppleva ett hypnotiskt tillstånd kräver ditt fullständiga samarbete och tillgänglighet. Att du frigör dig från dina rationella, logiska tankar och låter dina upplevelser komma till dig.

Precis som många andra klienter har upplevt så har du full kontroll och kan inte tvingas att göra eller säga saker mot din vilja i hypnos.

 

Det medvetna sinnet är max 5 % av din dagliga aktivitet, 95 % är undermedvetet och 1 miljon ggr. starkare”.
Bruce Lipton a
merikansk stamcellsforskare och utvecklingsbiolog.

 

Hypnoterapi kan enkelt beskrivas med terapi som bedrivs i ett hypnotiskt tillstånd.

Det är en fullständigt trygg och medveten process som handlar om att hitta den verkliga orsaken, möta den, acceptera den och förlösa den emotionella energin som varit just orsaken till att problemet funnits i ditt liv.
Så när den emotionella låsningen frigörs kan du inte reagera på samma sätt som tidigare just för att reaktionen inte längre innehåller någon emotionell energi.
Denna process gör dig fri från de symptom som problemet orsakat i ditt liv och du kan istället fylla ditt liv med ett mer positivt och värdefullt innehåll.

Områden som ångest/rädsla, depression, låg självkänsla, dåligt självförtroende, relationsproblem,viktminskning, sluta röka är bara en del av det som med framgång kan avhjälpas.

 

”Om jag tidigare hade förstått hypnosens styrka hade jag aldrig uppfunnit psykoanalysen”
Sigmund Freud