Tidigare Liv!

Har du varit här förut?

Är du nyfiken på dina tidigare liv?

Intressanta frågor som du kan få svar på via existensiell terapi där vi går bakåt till en spännande och spirituell värld. I en Tidigare Liv-regression reser du tillbaka genom tid och rum, får möjligheten att uppleva tidigare inkarnationer där du har levt på olika platser, i olika skepnader i varierande livstider.

Kan händelser från ett eller flera liv påverka ditt nuvarande?
Att få uppleva dig själv i ett tidigare liv kan vara en fantastisk upplevelse, ett förträffligt sätt att få förståelse för varför du lever här nu och vart du är på väg.
Du kan få en annan syn på livet, döden och dig själv, då du förstår att du alltid funnits och alltid kommer att finnas.

Möjligheten finns också att du kan möta andliga guider och t.o.m uppleva tillståndet mellan dina liv.
I en regression till tidigare liv kan ibland upplevelsen av en händelse frigöra symptom i det nuvarande livet.

 

Reinkarnationsläran kan följas tillbaka till gryningen av mänsklighetens historia. I hinduismen och buddismen existerar denna lära sedan mycket lång tid tillbaka.

Brian L Weiss, amerikansk psykiater och psykoterapeut har skrivit många böcker om bearbetning av minnen från tidigare liv. Inte minst att dessa minnen har en terapeutisk funkion. Brian L Weiss menar att om man bearbetar traumatiska händelser i tidigare liv så kan psykiska störningar försvinna.

Jag kan varmt rekommendera hans bok ” Många liv, många mästare” och han har inspirerat mig mycket i mitt sökande.